Tailoring Academy Finland

Vaatetusalan edistyneen jatkotason yksityinen koulutusohjelma.

Akatemia

Tailoring Academy Finland on vaatetusalan edistyneen jatkotason yksityinen koulutusohjelma, jossa opitaan yksilöllisten ja täydellisesti istuvien vaatteiden kaavoitus, sovitus ja valmistaminen niin mies- kuin naisasiakkaille.

Koulutus on tarkoitettu perusopinnot omaaville sekä jo yrityksen omistaville vaatetusalan yrittäjille, jotka haluavat hioa ammattitaitonsa korkeammalle tasolle. Opinnoista valmistuneita tuetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen. Heille myönnetään Akatemian diplomi korkeatasoisen opinto-ohjelman suorittamisesta. Opetus tapahtuu sekä suomen kielellä että tarvittaessa englanniksi. Hakijoiden lähtötaso ja soveltuvuus opinto-ohjelmaan arvioidaan näytetöiden perusteella.

Koulutusohjelma käynnistyy kevään 2023 aikana. Lisätietoja opetuksen sisällöstä sekä hakuprosessista .

Academy

Tailoring Academy Finland is a private advanced level educational program concentrating on drafting patterns, cutting, fitting, and producing custom made garments both for men and ladies. This education is built for persons owning the basic tailoring skills and entrepreneurs working in clothing business who seek to upgrade their skills in higher level. Students will be encouraged to give professional exams in basic and in master level. There´s option to achieve the Academy´s own diploma showing a student has passed this advanced level program. Education languages are Finnish and if required, in English. Apprentices are required to show their skills and ability to participate this program by producing garments in advance.

Program will start during the spring 2023. For more info of the program and applying .